O dvojím lidu

Celá naše lidská společnost v žido-křesťanské podobě západního střihu, v době globalizace a bezuzdného imperialistického kapitalismu, nutně dospívá ke střetu nejen třídních zájmů, ale také ke střetu generačnímu. Zdá se, že mladí a „ambiciózní“ lidé se dívají na starší generaci, stejně jako na nezaměstnané a chudé, stejnou a jedinou optikou. Jsou to pro ně „loseři“, lidé, kteří brzdí blaho a prosperitu společnosti a brání těm mladým v získání větších benefitů od jejich životů.

Mládí vpřed

Tak je všechna pozornost soustředěna jen na mladé a potenciálně výkonné členy společnosti. Pokud se někdo zabývá výpočtem starobního důchodu, pak je to zpravidla pravicový publicista, či politik, potřebující argumenty pro to, jak co nejvíce okleštit sociální výdaje státu, aby státní prostředky mohly být přelévány prostřednictvím předražených státních zakázek do soukromých rukou v co největším množství.