Podchlazení, nebo ještě hůř?

Toto jsou již velmi nebezpečné situace, když dochází u člověka k omrzlinám, nebo dokonce podchlazení. Druhé již bezprostředně ohrožuje člověka na životě. Naproti tomu tepelný diskomfort, způsobený pouhým prochladnutím, není třeba přeceňovat. Končí většinou jenom rýmou, v horším případě katarem horních cest dýchacích, nebo zápalem plic. To už je vážnější, ale stále to má ještě daleko do podchlazení, které je schopno člověka zahubit i během několika desítek minut.

Industriální společnost

Naše životy jsou stále závislé na spoustě technických vymožeností, na energii dopravované dráty, potrubím a podobně. To je nebezpečné v případě nějaké poruchy, nebo havárie. je proto dobré se občas spolehnut i na přirozené obnovitelné zdroje energie. K tomu je třeba doma mít ale nejméně krbová kamna, která nás mohou zachránit v případě nouze.