Poměry v minulých stoletích

Home  /  Poměry v minulých stoletích

Poměry v minulých stoletích

Prosinec 8, 2018Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poměry v minulých stoletích

Středověk nebyl žádnou idylickou dobou. Všichni tzv. privilegovaní – počínaje malými zemany, přes rytíře až po velké šlechtické rody dosahovali bohatství zejména loupežnými výpravami, odměnami za státní službu, služby králi, žoldáctví a taky z odměn za mnohá přeběhlictví, kdy se střídavě přidávali k domácímu panovníkovi, nebo k jeho zahraničním nepřátelům – podle momentální výhodnosti.

Prostý lid

Mohutný rozvoj průmyslu a měst však znamenal posléze nejen zrušení nevolnictví a nakonec i roboty, ale také větší mobilitu pracovních sil, lépe řečeno jejich vznik, když lidé přicházeli postupně o zdroje své obživy – tedy půdu a přirozené přírodní prostředí. Tradiční plodiny zajišťovaly vše potřebné, nejen obživu (obiloviny, později brambory), ale i všechny další potřeby – len a konopí textilní výrobu, provaznictví, les dřevo, kamenolomy stavební kámen a tak dále.